Etapy współpracy

Jak wygląda współpraca z projektantem?

Krok 1

Spotkanie

Pierwsze spotkanie to przede wszystkim rozmowa na temat Waszych potrzeb i oczekiwań odnośnie projektowanego wnętrza. Ten etap pozwoli mi jak najlepiej poznać styl życia, co jest Wam bliskie, co się podoba, a co nie, tak, aby charakter przestrzeni odpowiadał Waszym charakterom.

Krok 2

Inwentaryzacja

Rozpoczęcie pracy nad projektem wymaga zapoznania się z przestrzenią. W tym celu spotykamy się na miejscu, gdzie przeprowadzam pomiar oraz wykonuję zdjęcia niezbędne do dokładnego poznania wnętzra i dalszej pracy nad aranżacją. Już na tym etapie rodzą się pierwsze pomysły na kolorystykę i jak najlepsze wykorzystanie przestrzeni.

Krok 3

Projekt funkcjonalny

Na podstawie zebranych informacji rozpoczynam pracę nad układem funkcjonalnym. Zazwyczaj są to 2-3 propozycje zagospodarowania przestrzeni, z których wspólnie wybieramy jedną najlepiej dopasowaną do Waszych wymagań.

Krok 4

Wizualizacje

Kiedy już ustalimy idealny projekt funkcjonalny, czas na najprzyjemniejszą część mojej pracy, czyli wybór kolorystyki, materiałów i wyposażenia, które to przedstawię Wam z pomocą realistycznych wizualizacji przestrzennych. Ten etap projektu pozwala zobaczyć jak finalnie będzie wyglądało wnętrze nad którym wspólnie pracujemy.

Krok 5

Dokumentacja techniczna

Jest to instrukcja dla wykonawców zawierająca rzuty i przekroje, układ mebli, projekt oświetlenia i sufitów, koncepcję układu podłogi oraz inne niezbędne elementy potrzebne do tego, by wnętrze zostało zrealizowane zgodnie z projektem.

Krok 6

Zestawienie materiałów i wyposażenia

Ostatni etap projektu polega na przekazaniu Wam „listy zakupów” – spisu wyposażenia zawartego w projekcie wraz ze wskazówkami gdzie można nabyć poszczególne elementy. Wszystkie produkty są oczywiście dostosowane do Waszego budżetu. Dodatkowo istnieje możliwość wspólnych zakupów z projektantem.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skontaktuj się z nami